Website logo kop

Algemene voorwaarden VILLA PILOTTI Country House (verhuur vakantie-appartementen),
Contrada Pilotti 19, 62020 Penna San Giovanni (MC) Le Marche ITALIE.
Verder te noemen als Villa PILOTTI;

1. Algemeen

Fam. Verhage is eigenaar en beheerder van Villa PILOTTI.
De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid/derde.

* Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers (huurders en gasten ) van VILLA PILOTTI.
* Met het aangaan van een huur & reservering overeenkomst middels betaling van de factuur verblijfskosten Villa PILOTTI, worden deze Algemene Voorwaarden van kracht en geaccepteerd.
* Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruiker.
* Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
* De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
* Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in VILLA PILOTTI zijn voor rekening van de gebruikers.
* Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
* Gasten dienen instructies (mondeling en schriftelijk via de huisregels) van de beheerder op te volgen. * De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot VILLA PILOTTI te ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
* De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
* Gasten en huurders van VILLA PILOTTI dienen zich te houden aan de huisregels zoals gesteld in de informatiemap die in elk appartement ter inzage ligt.

2. Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan schriftelijk, per e-mail en via sociaal media worden aangegaan.
* Na ontvangst van uw contact & reservering verzoek stuurt VILLA PILOTTI een bevestiging op.
De reservering word definitief handelend conform de reservering voorwaarden die gelden voor Villa PILOTTI.
* Op onze reserveringsbevestiging wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden en de daaraan gekoppelde reservering voorwaarden.
Voor het reserveren van een verblijf in VILLA PILOTTI worden geen kosten in rekening gebracht. Huurprijs is de conform prijslijst op de website.

3. Betaling

De verblijfskosten in VILLA PILOTTI worden als volgt aanbetaald:
25% van de huurprijs zal gefactureerd worden na het reserveren van uw verblijf.
75% van de huurprijs zal gefactureerd worden 4 weken voor ingangsdatum van uw verblijf.
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u een ontvangstbevestiging.

4. Annulering


Op gedane betalingen kunnen wij helaas geen restitutie verlenen in geval van annulering van uw zijde. Wij adviseren u dan ook om een annuleringsverzekering hiervoor af te sluiten.

VILLA PILOTTI behoudt zich het recht tot annuleren vanaf haar zijde indien er sprake is van overmacht, natuurrampen en pandemie.
Aldus opgesteld door Fam. VERHAGE (eigenaars en beheerders in naam van VILLA PILOTTI Country House)